Serwisy samochodowe Warszawa. Opinie, katalog, mapa, rankingi

Zaloguj/ Rejestracja
Regulamin dodawania serwisów samochodowych ( warsztatów, myjni samochodowych, stacji benzynowych, montaży opon) i zamieszczania opinii na stronie

 1. Zamieszczanie opinii ( dodawanie serwisów samochodowych) jest postmoderowanym, a to znaczy , że sprawdzenie opinii ( serwisów samochodowych) przez moderatora, w tym na prośbę adresata opinii, jest wykonywane po zamieszczeniu opinii( serwisu samochodowego) w dostęp publiczny. Jesteśmy pewni Państwa uczciwości i tolerancji.
 2. Opinię ( serwisy samochodowe) nie są oceniane przez moderatora strony www Wszystkie warsztaty( dalej - Stona) według kwestii "wiarygodności" ( moderator nie ma możliwości i prawa wnikliwie obserwować relacje między stronami, oprócz takich,które widaczne na STRonie). Chociaż admostracja Strony zachęca do wypowiedzi puplicznych i autorów i adresatów opinii, ze wskazywaniem tego , odpowiadają czy nie dpowiadają konketne okoliczności rzeczywistości.
 3. Strony powinni pamiętać, że osoba rozpowszechniająca niegatywną informację musi udowodnić jej wairygodność, zgodnie z isniejącym prawem. Także strony powinni pamiętać, żeocena z założenia nie może być udowodniona; wiarygodnymi lub nie mogą wyłącznie fakty.
 4. Ze względu na brak możliwości sprawdzenia " wiarygodności" informacji o opinii ( informachi o serwisie samochodowym) moderator ocenia opinię ( serwisy samochodowe) przede wszystkim według kryteriów uczciwości. Opinia ( serwis samochodowy) mogą być usunięte, jeżeli moderator uważa, że autor opinii zamieścił jej w sposób nieuczciwy.
 5. Uczciwość autora opinii zakłada się od razu. Moderator może rozpatrywać kwestię nieuczciwości:
  • w przypadku niegatywnych opinii - z inicjatywy adresata opinii, oprócz opinii zawierajcych obrazy i reklamę. Obraźliwe wypowiedzi i reklama w opinii ( w tym i w innych komentarzach autora) są podstawą dla usunięcia opinii, nie biorąc pod uwagę na czym polega problem.
  • w przypadku pozytywnych opinii - z własnej inicjatwy albo kakiegokolwoek Użytkownika.
 6. W trakcie rozpatrywania problemu nieczciwości opinii jeżeli jest fakt oskarżenia lub wątpinia w wiarygodności przedstawionej informacji, moderator obowiązkowo wymaga od autora kopie dokumentów ( numer zamówienia), potwierdzających odpowiednie relacje między autorem i adrsatem opinii w celu podjęcia decyzji o uczciwości na podstawie otrzymanych dokumentów, jeżeli autor opinii nie dostarczyl dokumentów od razu.
 7. Oceniając nieczciwość opinii moderator częściowo może brać pod uwagę poniższe faktory : widoczna i obiektywnie ustalona niewiarygodność informacji ( faktów) zawartej w opinii;
  • brak dowodów istnienia relacji między autorem a adresatem opinii;
  • autor opinii nie dostarsza jakichkolwiek wymaganych dokumentów potwiedzających relacje między autorem a adresatem opinii;
  • zamieszczenie przez autora wiącej niż jednej opinii dotyczącej jednego serwisu samochodowego ( myjni samochodowej, stacjo benzynowej, montażu opon);
  • obecnoćć w opinii obraz;
  • historia relacji stron oraz relacji z innymi użytkownikami Strony/li>
 8. Nadużywanie możliwości zamieszczania opinii może spowodować jej pozbawienie. Podstawą dla pozbawienia możliwości zamieszczać opinie jest systematyczne nieuczciwe zachowanie przy zamieszczeniu opinii, czasami, ale nie zawsze, masowe zamieszczenie i (lub) zachęcanie innych Użytkowników do zamieszczania niewiarygodnych opinii. Termin pozbawienia możliwości zamieszczania opinii wyznacza się przez Adminisrację strony w każdym przypadku biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności
 9. W przypadku zamieszczania niegatywnej opinii Administracja Strony zgodnie z prawem zawsze daje możliwość adresatowi opinii odwołać możliwość publicznej odpowiedzi poprzez korzystanie z funkcjonalności komentarzy w celu możliwego sprostowania niegatywnej informacji przedstawiając konktetne fakty dotyczące tej kwestii. Komentarze są moderowane, obrazy i niekonstruktywny "flame" mogą być usunięte.
 10. Zamiszczając opinię ( lub serwis samochodowy) na Stronie vsesto.pl, pozwalasz Administracji strony korzystać z tej opinii ( strony serwisu samochodowego) w pełni lub częściowo w ramach danego portalu i poza nimi.
 11. Administacja ma prawo odmówić w publikacji opinii ( serwisu samochodowego) , zredagować albo uzupełnić publikowaną opinię ( serwis samochcodowy) oraz usunąć opublikowaną wcześniej opinię z wyjaśnieniem powodów albo bez nich, z powiadomieniem albo bez.
 12. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność opinii ( informacji o serwisach samochodowych) i nie uczęstniczy w sprawach sądowych albo jakich kolwiek innych między innymi osobami w sprawie zamieszczenia opinii na Stronie.
 13. Publikując opinię Administracja strony pokazuje imię i '/lub nick autora wskazane nim pod czas zamieszczania opinii. Administracja strony nie musi sprawdzać autora opinii.
 14. żeby usunąć opinię ( serwis samochodowy) , wyślij wniosek dla usunięcia za pomocą formularzy na Stronie z uzasadnieniem swojej prośby.
Все Сто